Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Urodynamické vyšetrenie

Zabezpečujeme komplexnú starostlivosť o pacientov s inkontinenciou moču, aj prípravu na operáciu v oblasti edukácie o priebehu operácie s praktickou videoukážkou, poradenstvo s hygienickými pomôckami (TENA, HARTMANN, COLOPlAST)

 • Urodynamické vyšetrenie:
  • Cystotonometrie
  • Uroflowmetrie
  • Profilometrie
  • EMG
 • PAD test
 • Dotazníkové metódy
 • Rehabilitácia svalstva panvového dna

Účasť v klinických štúdiách zaoberajúcich sa hyperaktívnym močovým mechúrom, biofeedback pri liečbe urgentnej, stresovej a zmiešanej inkontinencie moču u žien, biofeedback pri liečbe stresovej inkontinencie u mužov po radikálnej prostatektómii, praktická ukážka Kegelových cvikov za účelom spevnenia svalstva panvového dna a tým zlepšenie udržania moču, špeciálna starostlivosť o pacientov s neurogénnym močovým mechúrom.