Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Prebiehajúce klinické skúšania

Indikácia klinickej štúdie

Lekár vykonávajúci klinickú štúdiu

Kontaktné údaje

Môžete sa prihlasovať do:

Medzinárodné, randomizované, otvorené klinické skúšanie fázy 3, prebiehajúce v paralelných skupinách na vyhodnotenie bezpečnosti a účinnosti Relugolixu u mužov s pokročilým karcinómom prostaty.

MUDr. Sokol, Trenčín

0905 343753

0915 423320

roman.sokol@urology.sk

Môžete sa prihlasovať do 2019