Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Spermiogram

Tvorba spermií začína v semenníkoch. Semenníky – párové pohlavné žľazy (testes) sú umiestnené v miešku ( skróte), mimo brušnej dutiny, pretože pre správny vývoj spermií je potrená nižšia teplota, ako je v brušnej dutine, teda teplota nižšia ako 37st.C. Zrelé spermie prechádzajú do nadsemenníkov, kde sa zhromažďujú a pri ejakulácii sa dostávajú von, stávajú sa súčasťou ejakulačnej tekutiny. Celý proces dozrievania spermií trvá približne 60 – 70 dní. Spermie sa produkujú v semenníkoch – desiatky miliónov denne a ich schopnosť oplodniť vajíčko je ešte 3 – 4 dni po pohlavnom styku.

Ideálne je, ak sa spermie dostanú do pošvy ženy 1 deň pred tým, ako dozrie ženské vajíčko vo vajíčku (tzn. 1 deň pred ovuláciou). Schopnosť ženského vajíčka oplodniť sa je časovo obmedzená na pomerne krátku dobu – asi 20 – 24 hodín po ovulácii. Aby došlo k oplodneniu, je potrebný pohlavný styk v dobe 3 dní pred očakávanou ovuláciou a najviac 24 hodín po ovulácii (metóda “plodných a neplodných dní“).

Negatívne na vývoj spermií vplývajú rôzne faktory – nesprávna výživa, fajčenie, žiarenie, stres, chemické látky.

Kontaktujte nás, zašleme vám všetky potrebné informácie a sterilnú skúmavku na odber ejakulátu . Záznam spermiogramu vám môžeme uložiť na DVD alebo USB.

ODBER MATERIÁLU NA SPERMIOGRAM

  • 1. 4 dni pred odberom ejakulátu na spermiogram je potrebná sexuálna abstinencia
  • 2. ejakulát odoberte do sterilnej skúmavky
  • 3. pri odbere dodržujte základné hygienické zásady – odber po osprchovaní, umyté ruky
  • 4. ejakulát neodoberajte pri pohlavnom styku ani pri orálnom styku, ale masturbáciou
    • približne 1 hodinu po odbere je vzorka ejakulátu vyhodnotená – jedna hodina je potrebná k skvapalneniu, čo umožní jeho dôkladné vyšetrenie
    • vyšetrenie ejakulátu zahŕňa : viskozitu, objem a pH ejakulátu, koncentráciu spermií na 1 ml, pohyblivosť a kvalitu pohybu spermií, morfológiu spermií – tvar a rozmery, prítomnosť iných elementov, napr. erytrocytov – červené krvinky, leukocytov – biele krvinky, baktérií
    • spermiogram je zobrazený na LCD monitore s možnosťou jeho uloženia na DVD alebo USB
Obrázok - kliknite pre zväčšenie Obrázok - kliknite pre zväčšenie Obrázok - kliknite pre zväčšenie

Obrázok - kliknite pre zväčšenie Obrázok - kliknite pre zväčšenie

VIDEA