Privátna urologická ambulancia v Trenčíne prijme do novootvorených priestorov kliniky v Trenčíne zdravotnú sestričku / brata na dennú prevádzku.

Bioptické vyšetrenie

Pomocou bioptických vyšetrení môžeme veľmi rýchlo diagnostikovať problémy spojené s prostatou, močovým mechúrom či semenníky. Ponúkame vám nasledovné bioptické vyšetrenia:

Biopsiu prostaty realizujeme výhradne pod USG kontrolou transrektálnou sondou, presne podľa Guideline EAU /v našej ambulancii v súčasnosti pracujeme s 3 endorektálnymi sondami/.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.