Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Bioptické vyšetrenie

Pomocou bioptických vyšetrení môžeme veľmi rýchlo diagnostikovať problémy spojené s prostatou, močovým mechúrom či testes. Ponúkame vám nasledovné bioptické vyšetrenia:

Biopsie prostaty realizujeme výhradne pod USG kontrolou transrektálnou sondou, presne podľa Guideline EAU / v našej ambulancii v súčasnosti pracujeme s 3 endorektálnymi sondami /.