Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Biofeedback

Čo je biofeedback

Biofeedback je biologická spätná väzba. Ide o základný mechanizmus, na ktorom je založená existencia živých organizmov. Dá sa povedať, že živé organizmy žijú a prežívajú práve preto, že majú spätnú väzbu. Biofeedback je tiež terapeutický postup, ktorý je využívaný k liečbe najrôznejších porúch a ochorení vrátane močovej inkontinencie.

Na čo sa biofeedback využíva?

Biofeedback sa využíva na liečbu inkontinencie moču, pri neurogénnom močovom mechúre, dráždivom mechúre, pri chronických panvových bolestiach, pri dysfunkčnom močení, anorgazmii, frigidite, ďalej pri erektílnej dysfunkcii a poruchách ejakulácie. Pre každú poruchu lekár presne určí program, ktorý sa hodí na konkrétneho pacienta. Po predošlom sedení a konzultácii sa dohodne liečba, časový rozsah liečby a podmienky vyhovujúce pacientovi.

Všeobecne

Biofedback patrí medzi behaviorálne techniky, čo sú postupy, ktorých cieľom je zmeniť vzťah medzi príznakmi, ktorými pacient trpí, a jeho správaním. Ide o to, ako sa má pacient správať a aké aktivity má vykonávať, aby sa dosiahlo zlepšenie. V terapeutickej medicíne sa biofeedback (ďalej BF) používa pre techniku, ktorá sa používa k tréningu pamäti pri ovládaní telesných funkcií. Na to sa používajú špeciálne prístroje, ktoré pomáhajú si pacientovi uvedomiť fungovanie jeho tela a pomocou stimulácie zlepšujú ovládanie vybraných telesných funkcií. BF zahŕňa aj meranie fyziologických funkcií, ako je napríklad tlak krvi, pulz, teplota tela, svalové napätie atď.

Biofeedback a močová inkontinencia

Cieľom BF pri liečbe močovej inkontinencie je naučiť pacienta ovládať vybrané samovoľné reakcie jeho tela, ako je aj odchod moču. BF sa používa predovšetkým na posilnenie svalstva panvového dna. Prístroj meria, akou silou sa sval stiahne, a pacient dostáva pomocou špeciálneho zariadenia optický, zvukový alebo hmatový signál – čiže už niekoľkokrát spomínanú spätnú väzbu (angl. biofeedback). Prístroj ukazuje, ako trénované svaly fungujú – pacient sleduje postup liečby – a tak získava kontrolu nad svalmi.

Základným princípom metódy BF je získanie vedomia pacienta o činnosti svalových skupín k nácviku sťahu alebo uvoľnenia svalov.