Privátna urologická ambulancia v Trenčíne prijme do novootvorených priestorov kliniky v Trenčíne zdravotnú sestričku / brata na dennú prevádzku.

Onkourologická starostlivosť

Onkourologická starostlivosť so zameraním na diagnostiku a liečbu rakoviny prostaty, rakoviny obličky, rakoviny močového mechúra a rakoviny semenníkov - špeciálne sa snažíme dbať na včasnú a skorú diagnostiku.

Spolupracujeme s najrenomovanejšími odborníkmi a najlepšie vybavenými pracoviskami /CT, NMR a scintigrafia/ a taktiež spolupracujeme s onkologickým ústavom v Bratislave a v Martine. Zabezpečujeme tak komplexnú onkourologickú starostlivosť o pacienta s nádorovým ochorením v urológii.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.