Privátna urologická ambulancia v Trenčíne prijme do novootvorených priestorov kliniky v Trenčíne zdravotnú sestričku / brata na dennú prevádzku.

Inkontinencia moču

Inkontinencia moču je akýkoľvek mimovoľný, nedobrovoľný únik moču, postihuje nielen osoby v staršom veku, ale aj ľudí v produktívnom, aktívnom veku a tiež deti. Inkontinencia moču nie je choroba, ale symptóm /príznak/, ktorý poukazuje na poruchy dolných močových ciest.

Najčastejšie typy inkontinencie moču:

Stresová inkontinencia je nedobrovoľný únik moču pri zvýšenom vnútrobrušnom (intraabdominálnom) tlaku. Nejedná sa o inkontinenciu spôsobenú psychickým stresom, ale je spôsobená ochabnutím panvového svalstva. Močová rúra, krčok a spodina močového mechúra pri zvýšenom vnútrobrušnom tlaku klesne a dochádza k úniku moču dovtedy, kým sa vnútrobrušný tlak nezníži. Stresová inkontinencia súvisí s počtom tehotenstiev, vaginálnymi pôrodmi, hysterektómiou, prítomnosťou genitálneho prolapsu, fajčením, nadváhou a klimaktériom. V období klimaktéria dochádza k zníženiu hladiny ženských pohlavných hormónov estrogénov. Druhou príčinou stresovej inkontinencie je insuficiencia sfinkterov /zvieračov/, ktorej príčinou sú najmä operácie močovej rúry, prednej pošvovej steny, operácie a ožarovanie v malej panve, zlomeniny lonovej kosti. Stresová inkontinencia moču postihuje prevažne mladé ženy a ženy stredného veku v aktívnom profesionálnom a spoločenskom živote. Dôsledky inkontinencie moču môžu byť veľmi závažné. Obmedzenia vo fyzickej aktivite, v práci, v športe a v pohlavnom živote vedú k narušeniu spoločenských a medziľudských vzťahov.

Urgentná inkontinencia je únik moču spojený s naliehavým nutkaním na močenie, ktorý môže byť tak silný, že pacient nestihne prísť na toaletu a dôjde k úniku moču. Príčinou vzniku urgentného močenia sú neurologické ochorenia, cukrovka, infekcie močových ciest, nádor močového mechúra, cudzie telesá v močovom mechúre a tzv. intersticiálna cystitída - zvláštna forma zápalu močového mechúra.

Inkontinencia moču vo veľkej miere ovplyvňuje každodenný život, znižuje kvalitu života, zhoršuje celkový zdravotný stav, ale predovšetkým spôsobuje, že sa pacient dostáva do izolácie, stráni sa spoločenského života a kontaktom. V mnohých prípadoch sa pocitom menejcennosti a hanby uzatvorí do takej miery, že dôjde k narušeniu až rozpadu partnerského vzťahu, pričom partner chorého veľakrát nevie, čo je skutočným dôvodom ich odcudzenia. Inkontinencia moču sa v tomto smere stáva výrazným psychologicko-sociálnym problémom, ktorý ak nie je riešený, znamená pre chorého narušenie sebaúcty, obmedzenie jeho bežných denných aktivít a uzatvorenie sa pred okolím. Následkom toho je strata odvahy zveriť sa so svojím problémom.

Naša pomoc pacientom s inkontinenciou moču spočíva v dôkladnom a komplexnom vyšetrení, ktoré v našom pracovisku poskytujeme. Základom je získanie dôkladnej anamnézy, fyzikálne vyšetrenie, rozbor moču, ultrasonografické vyšetrenie, špeciálne dotazníky a denník močenia. Denník močenia poskytuje informácie o vyprázdňovaní močového mechúra, zaznamenáva, kedy a aké množstvo pacient vymočil, či bol v čase močenia suchý alebo mokrý a za akých okolností nastal únik moču .

Medzi špeciálne diagnostické vyšetrenia patrí cystoskopické vyšetrenie, pri ktorom sa zavádza cez močovú rúru do močového mechúra endoskopický prístroj. Flexibilný cystoskop, ktorý na toto vyšetrenie používame, umožňuje dôkladne prezrieť stav močovej rúry a močového mechúra. Jeho výhodou je, že v priebehu vyšetrenia nezaťažuje chorého a umožňuje dôkladnú a presnú diagnostiku. Urodynamické vyšetrovacie metódy, ktoré v našom pracovisku realizujeme, znamenajú pokrok v diagnostike inkontinencie moču. Umožňujú vysvetliť príčiny pacientových problémov a ukazujú cestu ich správneho riešenia. O každom vyšetrení a jeho priebehu je chorý dôkladne poučený a neskôr počas celého vyšetrenia sa mu venujeme a poskytujeme mu potrebné informácie.

Poradenstvo poskytujeme taktiež v oblasti pomôcok pre inkontinentných. Pacientom alebo rodinným príslušníkom dávame možnosť vybrať si zo širokého sortimentu pomôcok, poskytujeme im vzorky s možnosťou vyskúšať si ich a rozhodnúť sa pre najlepší typ pomôcky, ktorá bude komfortná a bude spĺňať ich požiadavky. Je dôležité, aby sme spoločne rozlišovali, kedy je potrebné použiť vložky, kedy podložky alebo plienkové nohavičky. Našou snahou je vybrať optimálny variant podľa charakteru a závažnosti inkontinencie. Jednotlivé pomôcky pre inkontinentných sa líšia veľkosťou, tvarovaním, kvalitou protizápachového absorbentu.

Ženám, ktoré potrebujú špeciálne cviky na spevnenie panvového svalstva, podávame informácie o spôsobe a frekvencii cvičenia. V prípade operácie, ktorá je stanovená na základe potrebných urodynamických vyšetrení, ženy poučíme o priebehu operácie spolu s praktickou videoukážkou.

V súčasnej dobe plánujeme rozšírenie našich služieb v oblasti starostlivosti o inkontinentných pacientov, pripravujeme nové informácie na webovej stránke, informačný materiál a edukačnú miestnosť vyhradenú pre individuálnu starostlivosť a kontakt s klientmi.

Cieľom našej liečby inkontinencie moču je nielen vyliečiť alebo zmierniť únik moču, ale pomôcť postihnutým aj po stránke psychologickej a sociálnej. Inkontinencia moču je problém mimoriadne aktuálny a naliehavý.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.