Privátna urologická ambulancia v Trenčíne prijme do novootvorených priestorov kliniky v Trenčíne zdravotnú sestričku / brata na dennú prevádzku.

Jednodňová chirurgia

Zoznam výkonov

 • uretrálna suspenzia (s použitím suburetrálnej pásky) na Iiečbu stresovej inkontinencie alebo pri vezikorenálnom refluxe
 • orchiektómia pri atrofickom semenníku
 • resekcia kondylomat na penise
 • Orchiopexia retinovaného hmatného semenníka (nie pri kryptorchizme)
 • zavedenie a/alebo odstránenie ureterálnej endoprotézy
 • operácia fimózy - cirkumcízia zo zdravotných dôvodov
 • divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry
 • plastika verikokély
 • resekcia spermatokély alebo cysty nadsemeníka
 • operácia jednoduchej hydrokély u mužov
 • frenuloplastika pre frenulum breve penis
 • resekcia karunkuly uretry
 • exstirpácia kožných nádorov na vonkajších genitáliách
 • sutúra kožnej rany v oblasti vonkajšich genitálii
 • optická uretrotómia krátkej striktúry
 • biopsia prostaty
 • diagnostická cystoskopia (biopsia močového mechúra)
 • ureteroskopia
 • ureteroskopická litotrípsia a extrakcia konkrementu pri jednoduchej ureterolitiáze
 • dilatácia striktúry uretry
 • operačná repozícia parafimózy

Ordinačné hodiny:

Pondelok :07:00 - 15:30
Utorok :07:00 - 15:30
Streda :07:00 - 15:30
Štvrtok :07:00 - 15:30
Piatok :07:00 - 15:30