Privátna urologická ambulancia v Trenčíne prijme do novootvorených priestorov kliniky v Trenčíne zdravotnú sestričku / brata na dennú prevádzku.

Andrologicko - sexuologické vyšetrenie

Naše zariadenie sa aktívne zaujíma o ochorenia, ktoré súvisia s intímnym životom pacientov. Uvedomujeme si, že k plnému zdraviu patrí aj plnohodnotný intímny život. Zaoberáme sa diagnostikou a liečbou týchto ochorení, používame najmodernejšiu diagnostiku a liečbu, používame len overené lieky, nie doplnky stravy! O kvalite našej práce sa presvedčili stovky klientov

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.