Zmluvné poisťovne


Naše zdravotnícke zariadenie je zmluvným zariadením týchto zdravotných poisťovní pôsobiacich v SR.


Všeobecná zdravotná poisťovňa - logo Všeobecná zdravotná poisťovňa - 25
www.vszp.sk

Poistovna Dovera Dôvera zdravotná posiťovňa
www.dovera.sk

Poisťovňa Union - logo Poisťovňa Union
www.unionzp.sk/