Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Curriculum vitae Juraj Holba

Pozícia: lekár/urológ
Člen tímu: od roku 2010

Vzdelanie
Univerzita: Lekárska fakulta - Univerzita Komenského
Rok ukončenia štúdia: 2010

Atestácie
Atestácia z urológie: 2015

Prax
2006-2010 - asistent pri výskume anatómie
Lekárska fakulta - Univerzita Komenského - Anatomický ústav

Skúsenosti v klinickom skúšaní

Dátum Fáza Názov Pozícia
2009 – 2011 IIIa Lower Urinary Tract Symptoms with Prostate Hyperplasia Study Sub-investigator
2011 Observational Safety Study Prostate Cancer Sub-investigator
2011 - 2015 IIIa Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer Sub-investigator
2011 – 2012 II Overactive Bladder Sub-investigator
2011 – 2015 IIIa Metastatic Castrate-Resistant Prostate Cancer Sub-investigator
2014 – 2016 III Non-metastatic Prostate Cancer Sub-investigator
2014 III Metastatic Castration Resistant Prostate Cancer Sub-investigator
2015 -2016 Observational Safety Study Overactive Bladder Sub-investigator
2015 III Non-metastatic Prostate Cancer Sub-investigator
2016 III Metastatic Hormone Sensitive Prostate Cancer Sub-investigator
2017 III Castrate Resistant Prostate Cancer Sub-investigator
2017 III Clostridium Difficile Sub-investigator
2017 III Cardiovascular Events in Patients with Prostate Cancer Sub-investigator