Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Zahájený nábor do klinickej štúdie s karcinómom prostaty

Na našom pracovisku sme zahájili nábor do klinických štúdií s nemetastazujúcim alebo metastazujúcim karcinómom / rakovinou / prostaty. Komplexné informácie o týchto projektoch sa dozviete na t.č. 0905 343 753 alebo 0915 423 320 eventuálne na e-mailovej adrese roman.sokol@urology.sk.

Klinické štúdie prinášajú pacientom jedinečnú možnosť dostať najmodernejšiu liečbu ochorenia, možnosť byť nadštandardne a komplexne došetrený, účast na klinickom skúšaní je zdarma . Účastníci klinického skúšania sú oveľa viac sledovaní ako pacienti s uvedeným ochorením , ktorí sa takéhoto skúšania nezúčastňujú , v klinických skušaniach spolupracujeme s najrenomovanejšimi pracoviskami na svete, kde pravidelne našich pacientov konzultujeme.