Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Výšetrenie pomocou PET FCH CT

Už niekoľko našich pacientov podstúpilo výšetrenie pomocou PET FCH CT - teda flórocholínovým PET CT čo je v súčasnosti najmodernejšie vyšetrenie na detekciu metastáz v kostiach alebo mäkkých tkanivách.

Zo všetkých rádiofarmák dostupných k zobrazeniu pri PET CT je najvýhodnejšie používanie 18F- cholín, má mimoriadne významnú úlohu v detekcii a lokalizácii recidívu hlavne pri biochemickej progresii alebo pri relapse. Najväčšou výhodou je posúdenie kostných a mäkkých tkanivových metastáz pri jedinom vyšetrení a nie je nutné CT /MRI/ a scintigrafia súčasne. Jediným problémom zostáva dostupnosť a indikačné obmedzenia zo strany zdravotných poistení, naše pracovisko využíva služby pracoviska Izotopcentrum Nitra.