Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Týždeň urológie - 3 deň

Prostata - mýty a realita , stále opomínaný problém.

Prostata

Čo je vlastne prostata a kde sa nachádza, aká je jej funkcia? Prostata je žľaza, ktorá je uložená pod močovým mechúrom , prechádza cez ňu močová rúra, do ktorej v prostate ústia semenovody, spolu s vývodmi zo semenných mechúrikov. Z močového mechúra odteká cez prostatu / cez močovú rúru/ moč a prostata pôsobí teda ako ventil. Zároveň cez semenovod odchádza cez prostatu ejakulát, ktorý obsahuje spermie a tekutinu vytvorenú v semenných mechúrikoch. Tento ejakulát je želatínovej konzistencie a aby mohol skvapalnieť, potrebuje sa dostať do kontaktu s bielkovinou vytvorenou v prostate. Táto bielkovina sa volá prostatický špecifický antigén / PSA /. Význam tejto bielkoviny je veľký a významný hlavne v diagnostike a kontrole liečby rakoviny prostaty. Jej význam je iný u mladých mužov / v produktívnom veku / a iný u mužov vo vyššom veku. Bez zdravej prostaty majú mladí muži problém priviesť partnerku do druhého stavu.

Ochorenia prostaty delíme na zápalové ochorenia a na nádorové ochorenia. Nádorové ochorenia delíme na nezhubné a zhubné, teda na rakovinu prostaty. Každé ochorenie má aj mnoho ďalších delení.

Erektilná dysfunkcia

Obtiaže s prostatou sú často sprevádzané aj inými ochoreniami. Výskyt prostatických problémov stúpa s vekom, s vekom sa zvyšuje aj počet mužov s problémami s erekciou. Rozoznávame tri rôzne stupne erektilnej dysfunkcie - ľahký, stredne ťažký a ťažký stupeň. Je takmer pravidlom, že stredne ťažký a ťažký stupeň erektilnej dysfunkcie je sprevádzaný problémom s prostatou. Je pravdou, že prvý problém s erekciou môže často krát signalizovať aj počínajúce obtiaže s prostatou alebo aj so srdcom . Pravidelne sa stretávame s pacientmi, ktorí mali problém s erekciou a v skutočnosti to bol jeden z prvých príznakov rakoviny prostaty. Netreba tieto problémy bagatelizovať. Vyplňte si on-line dotazník sexuálneho zdravia muža a on-line dotazník IPSS a pri podozrení na nejaký chorobný stav neváhajte a objednajte sa na urologické vyšetrenie. Dotazník nájdete na www.urology.sk Toto vyšetrenie je nebolestivé.

Zápalové ochorenia prostaty nazývame PROSTATITÍDA. Ide o rôznorodú skupinu ochorení s rôznym delením a odlišnými príznakmi. Podľa delení poznáme prostatitídu, napr. akútnu, subakútnu alebo chronickú bakteriálnu alebo nebakteriálnu.

Zápaly prostaty sa prejavujú rôznymi príznakmi, ktoré výrazne znepríjemňujú mužom nielen telesné zdravie, ale aj psychický a intímny život. Pacienti so zápalom prostaty / hlavne chronickým / sú často krát zúfalí, ubolení, depresívne ladení, melancholickí. Najdôležitejšie je pred zahájením liečby zistiť príčinu, tzv. agens, ktorý spôsobuje mužovi problém. Veľmi dôležitá je trpezlivosť pacienta a jeho spolupráca s lekárom pri zisťovaní príčiny a dôvera v lekára pri liečbe. Liečba je často krát náročná na čas, nezriedka trvá aj niekoľko mesiacov, možno až jeden rok. Nie vždy sa tak ale podarí. Často krát sa stretávame s výrazom idiopatický zápal prostaty. Ide o zápal, kedy sa nepodarí zistiť príčinu ochorenia.

Benígna hyperplázia prostaty (BPH) je najčastejším benígnym nádorom u mužov a nepatrí medzi život ohrozujúce ochorenia. Benígna prostatická hyperplázia (BPH) je nezhubné zväčšenie prostaty vznikajúce v procese starnutia, ktorého výsledkom môžu, ale nemusia byť poruchy močenia. BHP je najčastejším ochorením prostaty. Benígny znamená "nezhubný" a hyperplázia znamená "nadmerný vývin". Výsledkom je teda nerakovinové zväčšenie prostaty. Takmer u každého druhého muža staršieho ako 50 rokov sa vytvoria príznaky BHP. Benígna hyperplázia prostaty je najčastejšou príčinou porúch močenia u starších mužov. Príznaky sa zisťujú približne u 50 percent mužov vo veku nad 60 rokov, vo veku nad 80 rokov sa ochorenie zistí takmer u 90 percent mužov. Ochorenie začína postupne a je sprevádzané rôznymi príznakmi, o ktorých sa dočítate nižšie /odkaz na BPH príznaky/.

Význam tohto ochorenia spočíva v jeho výskyte. Ide o ochorenie častejšie ako hypertenzia, ischemická choroba srdca alebo iné ochorenia. Je ale aj pravdou, že nie každý muž s ochorením prostaty si vyžaduje liečbu. Je viac ako vhodné, aby každý muž aspoň raz za určité obdobie absolvoval preventívne urologické vyšetrenie.

Je veľmi veľa spôsobov, ako liečiť problémy s prostatou. Liečba v posledných rokoch urobila veľmi veľký progres, máme k dispozícii nové, moderné lieky, ktoré dokážu výrazne zlepšiť kvalitu života pacientov, oddialiť, eventuálne úplne zabrániť operácii. Najdôležitejšie je ale odhalenie príčin problémov s močením, teda urologické a preventívne vyšetrenie. Problémy a symptómy, ktoré sa v minulosti pripisovali prostate, môžu byť spôsobené aj ochorením močového mechúra. Často ide ale o kombinované príčiny, teda aj ochorenie prostaty a močového mechúra súčasne. Preto aj liečba musí byť niekedy kombinovaná, niekedy stačí úprava pitného režimu /muž prestane piť tekutiny po 19. hodine/, niekedy stačí pobyt v teple a teplejšie oblečenie, občas pomôžu aj výživové doplnky, ktoré sú voľne dostupné v lekárňach /ich efekt je približne rovnaký placebo efektu/. Najdôležitejšia je ale medikamentózna - tabletková liečba. Môže sa navzájom kombinovať s menej účinnou alebo podpornou liečbou. V 80., 90. rokoch a koncom 20. storočia sa temer každý pacient s ochorením prostaty operoval alebo liečil dnes už zastaranou liečbou. Dnes je situácia opačná a väčšina mužov sa lieči pomocou modernej medikamentóznej liečby a iba malé percento sa lieči operačne alebo inou metódou liečby. K dispozícii je aj viac medikamentov, ktoré sú ešte iba vo fáze výskumu a vývoja.