Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Týždeň urológie - 2 deň

Predkožka, lat. praeputium je podľa Wikipédie definovaná nasledovne : je zdvojená kožnáriasa penisu , ktorá obaľuje žaľuď, pokiaľ penis nemá erekciu. Je to pohyblivá, pomerne roztažiteľná a elastická časť přikrývky žaľuďa . Predkožka udržuje žaľuď vlhký a tím pôsobí jako prírodný lubrikant. Zároveň ho udržuje citlivý a ppopritom ho ešte chrání před trením v oblečení. Obsahuje velké množství nervových zakončení , ich koncentrácia je najvyššia v blízkosti špičky glansu / žaľuďa/. Predkožka je vysoko vzrušivá erotogénna časť penisu a prispieva k zvýšeniu sexuálnej vzrušivosti. Predkožka je pri narodení pripojená k žaľuďu a v detstve je prirastená k penisu .

Skúsenosti z praxe sa odlišujú , niektoré poznatky hovoria a mimoriadnom význame predkožky, iné ho zas bagatelizujú. Sú civilizácie a národy , ktoré z náboženských dôvodov odstraňujú predkožku v určitom období po narodení, sú kmene v Afrike , ktoré odstraňujú predkožku při dosiahnutí dospelosti. Je faktom a realitou , že v mužskom predkožkovom vaku sa zhromažďujú HPV vírusy , ktoré sú spoluzodpovedné za vznik rakoviny krčka maternice u žien. Je dokázané , že muži , ktorí sú obrezaní sú oveľa menej postihnutí pohlavne prenosnými ochoreniami , hlavne tými virusovými. Medzi vírusové ochorenie patrí napr. aj HIV . Židovské a arabské ženy trpia v oveľa menšom percente rakovinou krčka maternice .

Ako je to s erekciou , vzrušivosťou , erotogónnou funkciou predkožky ? To by nám najlepšie povedali muži , ktorí majú skúsenosti s intímnym životom pred obriezkou a po obriezke . Na našom pracovisku ročne realizujeme stovky obriezok , prevažne zo zdravotných dôvodov , ale je relatívne vysoké množství mužov, kterým robíme cirkumcíziu z estetických dôvodov , alebo ju jednoducho chcú , lebo je to moderné a majú pozitívne ohlasy od kamarátov, ktorí podstúpili obriezku. Najviac odpovedí na tieto otázky nájdete na webe www.obriezka.sk , vo fóre , kde reagovalo príspevkami množstvo mužov a ich partneriek. Myslím si , že je oveľa viac pozitívnych názorov na obriezku a viac spokojných jako nespokojných mužov a žien.

Ďalšou témou , ktorá je často krát spájaná s obriezkou je predčasná ejakulácia , ide o veľmi nepríjemnú situáciu o ktorej sme už písali v predchádzajúcich vydaniach Playboy . Plastika uzdičky alebo obriezka je jednou z metód liečby . Z našej praxe som ale mierne skeptický na vplyv obriezky na predčasnú ejakuláciu. Existuje pomerne veľká skupina mužov, ktorí oddialenie ejakulácie po obriezke nepozorujú , na druhej strane je ešte väčšia skupina mužov, ktorí sú po obriezke maximálne spokojní , aj s oddialením ejakulácie , ale aj s intezitou jako prežívajú pohlavný styk.

Jako teda na záver ? Je predkožka dôležitá , alebo nie ? Pravda je niekde uprostred , z našich skúseností ale môžeme skonštatovať , že život po obriezke je určite kvalitnejší po hygienickej aj po intímnej stránke . Najviac informácií aký je život po obriezke nájdete na webe www.obriezka.sk