Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Liečbe metastázujúceho karcinómu prostaty - rádium 223

Od roku 2015 je aj na Slovensku novinka v liečbe metastázujúceho karcinómu prostaty - rádium 223 je účinné v liečbe kostných metastáz a má dokázanú schopnosť predlžovať dobu prežívania, obrovskou výhodou je možnosť kombinácie s inými liekmi na hormonrefraktérny CaP. Ak máte záujem o informácie o tejto liečbe, neváhajte. A kontaktujte nás, podáme Vám komplexné informácie o tomto ochorení a možnosti využitia najnovších liečebných možností.