Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Endovaskulárna ambolizácia prostatických artérii - novinka v liečbe BPH

Vypracoval MUDr. Litvín Igor, PhD.

Endovaskulárna embolizácia prostatických artérií (PAE) znamená obojstranné uzatvorenie prívodnej artérie prioritne centrálnej zóny prostaty kalibrovanými mikročasticami o veľkosti 100-200µm, ktoré sú do cievy vpravené katétrom a mikrokatétrom z fermorálneho arteriálneho prístupu. Cieľom metódy je zmenšenie objemu prostaty ischemizáciou parenchýmu s následným zmiernením symptómov.

Ide o minimivazívny embolizačný zákrok robený v lokálnej anestézii (lokálna, podkožná aplikácia anestentika v inguine) s následnou punkciou artérie ihlou a zavedením katétra a mikrokatétra po vodiči do zodpovedajúcej artérie. Zákrok je spojený s krátkokodobou, spravidla jednodňovou hospitalizáciou.

Indikovaní pre PAE sú pacienti s benígnou prostatickou hyperpláziou (BHP) so stredne závažnou až závažnou symptomatológiou, ktorá je rezistentná na medikamentóznu liečbu v trvaní 6 a viac mesiacov a u ktorých je IPSS (International Prostate Symptoms Score) rovné alebo vyššie ako 18. Prostata musí byť väčšia ako 40 ml, pričom embolizácia môže byť robená aj u prostaty väčšej ako 200 ml.

Kontraindikáciami k zákroku sú malignita v prostate, pokročilé aterosklerotické ochorenie a divertikel močového mechúra.

V dostupnej literatúre sa uvádza klinické zlepšenie príznakov BHP u 85-90 % pacientov, a recidívou symptomatológie po 2,5 roku u 10 % pacientov.

Výhodami PAE v porovnaní s chirurgickými postupmi je nízky počet komplikácií, nevyskytuje sa pozákroková sexuálna dysfunkcia, krvácanie, inkontinencia, bolesť. Po úspešnom zákroku nie je potrebná ďalšia medikamentózna liečba, nie je jazva a výkon je robený v lokálnej anestéze.

Najčastejšími komplikáciami sú komplikácie suvisiace s katetrizáciou v zmysle inguinálneho hematómu, prípadne pseudoaneuryzmy v mieste vpichu. Iné komplikácie sa vyskytujú v menej ako 10 % prípadov (infekcie v močových cestách, hematúria, hemospermia, krvácanie z konečníka, dočasná retencia moču, balanoposthitis). K potencionálnym závažným komplikáciám patrí ischémia steny močového mechúra s nutnosťou chirurgického riešenia.

K prevencii vzniku infekcie v močových cestách je potrebné podanie antibiotík pred a po zákroku. Významným faktorom v príprave pred PAE je vyšetrenie ciev panvy na CT s posúdením a vytvorením schémy veľmi variabilného arteriálneho zásobenia prostaty, pričom vyšetrenie by mal robiť samotný intervenčný radiológ, ktorý bude výkon realizovať.