Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Článok o 24. výročnej konferencii SUS v Trenčianských Tepliciach

Informácia o odbornom podujatí sa dostala aj na stránky European urology.

Celý časopis nájdete tejto webovej adrese:
https://issuu.com/uroweb/docs/european_urology_today_eut_august-s