Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Brachyterapia

Brachyterapia je jednou z najnovších a najmodernejších liečebných možnosti pre mužov s lokalizovaných karcinómom prostaty , je dostupná aj na Slovensku. Ide o transperineálnu implantáciu rádioaktívnych zŕn do prostaty, jej cieľom je lukratívna liečba , teda vyliečenie . Nie je vhodná u každého pacienta s lokalizovaný karcinómom prostaty , ale pre určitú skupinu pacientov predstavuje jednu z liečebných možností .